ШИПКА - ПЪТЕКИТЕ НАД ГРАДА - trail.bg

ШИПКА - ПЪТЕКИТЕ НАД ГРАДА

2 years, 1 month ago

Всички познаваме и свързваме град Шипка и върха над него с баталните сцени около епопеята. След този weekend ще свързам района с още нещо - изключително добрите пътеки, които изобилстват в тази част на Балкана. На този линк можете да видите почти всички, но аз ще фокусирам вниманието ви върху най-добрите, или поне тези от тях, които опитах лично.
Най-бързото качване става по шосето, като при чевръсто каране сте горе за точно час. Разбира се, можете да приложите и метода "тикам едно, получавам две", при който избутвате нагоре по една от пътеките (записвайки следата), а пускате по друга...
Класиката (1) е спускането от самия връх. Започва на юг, преди стълбите (има и табелка - гр. Шипка), като бърз черен път, от който след това вляво се отделя пътека, вървяща по билото - скали, камъни, стръмнотии... Разкошно и бързо, и технично спускане, пресичащо на две места шосето и "близващо" го на трето. Краят е точно в красивата градина около "руската" църква.
Източно от първата, следва втора много силна пътека (жълта маркировка), а в края на града (точно до една чешма) свършват цели три (2) (синя, зелена и жълта маркировки). Всички те започват от билото, свързващо върха с Буздлуджа и са като по учебник - имат от всичко, а са и 100% караеми. В гората има известна плетеница от цветове и маркировки, пресичащи се с новопрокарани дърварски пътища, но опитен карач няма как да се обърка.
Ако нямате достатъчно време да опитате от всичко, задължително е пускането по "класиката". Видеото дава достатъчно ясна картина за какво иде реч.

Update 2014 - дървосекачи са попроменили пейзажа към по-лошо и вече липсва този чар, бликащ от горните редове.

 

Трудност

Ниво - за пълноценно каране би трябвало да сте с поне средни умения.

Галерия