ЮГОВО - trail.bg

ЮГОВО

2 years ago

Публикувам този маршрут САМО, защото е добре да се знае, че посочената във всички карти с пунктир пътека на изток от селото - към връх Света неделя (и хижа Марциганица), не става!
Не става, защото малко след римския мост и реката (около 800 метра н.в.), пътеката е хронично храсталясала до такава степен, че ще ви е трудно дори и без велосипед. Ако все пак искате да видите докъде отива, носете си остро мачете...
Скоро ще опитаме да форсираме от другата страна на масива и да проверим какво се случва на това било.

Другата причина да го публикувам е, че частта от селото до моста е прекрасна! Дълга е само 1 км, но гледката към дефилето на Юговска река и скалните масиви на югоизток си заслужава. Отделно, до въпросният римски мост има много добра пътека (с пунктир на картите, същата от горния абзац), която започва от селото, на изток и с надпис х. Марциганица.

 

Трудност

Ниво - макар и кратко, имате нужда от минимум средни умения.

GPS следи